V minulých rokoch sa vo vybraných astronomických zariadeniach na Slovensku zvykol organizovať Európsky deň planetárií, niekde, kde planetárium nemajú, aj ako Deň astronómie. Táto tradícia bola založená začiatkom 90-tych rokov z iniciatívy pracovníkov planetária z talianskej Brescie. U nás sa ujala ako akýsi deň otvorených dverí pre verejnosť, ktorý bol i pozvánkou na celý astronomický rok. Verejnosť sa obvykle dozvedela o zaujímavých očakávaných astronomických úkazoch, akcia obsahovala i pestrý program pre deti, často spojený aj s pozorovaním. Formu tohto podujatia si jednotlivé hvezdárne volili podľa svojich možností. Na väčšej koordinácii a propagácii tejto akcie ako aj na zjednotení termínu sa v roku 2014 dohodla Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove so Slovenským zväzom astronómov a astronomickými zariadeniami na Slovensku. Rozhodli sa rozšíriť túto aktivitu a prezentovať odbornú a popularizačnú činnosť v slovenskej astronómii pod spoločným názvom Deň hvezdární a planetárií.

Termín akcie bol pevne stanovený na poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou, teda pre tento rok na 13. marec 2016. Návštevníci širokej siete astronomických zariadení budú mať počas Dňa hvezdární a planetárií možnosť pozrieť si to najlepšie z astronomických programov, zúčastniť sa prezentácie odbornej činnosti a dozvedia sa veľa zaujímavostí zo zákulisia astronómie na Slovensku.

Ak sa teda plánujete Dňa hvezdární a planetárií 2016 zúčastniť, vyberte si zo zoznamu plánovaných podujatí pre tento deň na Slovensku.

V prípade, že v tento deň poriadate podujatie vo vašej organizácii, využite možnosť zverejniť informáciu o ňom prostredníctvom formulára a môžete tak aj touto formou pozvať návštevníkov do vášho astronomického zariadenia. Ako upozornenie môžete na vašom webe umiestniť aj banner s tohtoročným dátumom podujatia.

Na stretnutie pod hviezdami po celom Slovensku sa o 0 deň na DNI HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2016 tešia organizátori.